DOXEY

Name Age Cemetery
Ambrose 91 Winton
Kathleen Adela "Kath" 102 Winton